Najaarsuitstap Afrika Museum in Tervuren en Brouwerij Timmermans in Itterbeek.

Op zaterdag 09 november gaan op najaarsuitstap.

Voormiddag bezoeken we het Afrika Museum in Tervuren. 

https://www.africamuseum.be/nl

Namiddag bezoeken we de Brouwerij Timmermans in Itterbeek.

https://brtimmermans.be/nl/

Het zal een daguitstap worden met autobus van 9u tot 18u.

Meer details op onze Facebook pagina.

https://www.facebook.com/events/648770818983095/

INSCHRIJVEN KAN TOT 28 OKTOBER!!!

75 jaar einde Tweede Wereldoorlog in Opglabbeek.

Op 11 september van dit jaar gaat Heemkring Glatbeke de bevrijding van Opglabbeek in de kijker zetten.

Er is bijzondere aandacht voor de bloedige gebeurtenissen van 11 september 1944. 

Dit door het maken van een film met verhalen van ooggetuigen.

Voor deze herdenking gaan we samenwerken met de scholen van Opglabbeek.

Het verloop van deze dag:

Woensdag 11 september worden de leerlingen en leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar verwacht in den Ichter om 09.30u.

We starten met een verwelkoming en een inleiding/duiding a.d.h.v. een PowerPoint.

Het is de bedoeling om de leerlingen een beetje kader mee te geven om het filmpje te kunnen plaatsen.

Het filmpje an sich bestaat uit een verhaal over de oorlog aan de hand van interviews van 'ooggetuigen'.

Thema's de aan bod komen zijn:

Wat is oorlog?  Wat betekende dat voor een kind?  Hoe zag Opglabbeek er uit in de jaren '40? De gebeurtenissen van 11 september 1944.

Eén van de geïnterviewden zal ook aanwezig zijn!!!

Na het filmpje ronden we het gebeuren in den Ichter af en nodigen we de leerlingen en leerkrachten uit om mee te gaan naar de Elf Septemberlaan.

Vooraan in de zaal zullen zes foto's staan van mensen die aan "het lindeboomke" gefusilleerd werden.

We zullen de leerlingen en leerkrachten uitnodigen om per school een foto mee te nemen naar ginder. 

Om 10.30u. komen we aan het bij "het lindeboomke".

Er is een bloemenhulde in bijzijn van een afvaardiging van het Geheim Leger.

Een woordje van de Schepen.

We eindigen met de "Last Post". 

Terugkeer naar den Ichter om 11.15u.

Voorjaarsuitstap Baarle Hertog en Wortel-Merksplas

Op zaterdag 25 mei organiseren we onze jaarlijkse busuitstap.

Dit keer gaan we naar het buitenland, soms wel, soms niet?
In de voormiddag doen we een begeleide rondrit met de bus door Baarle Hertog dus af en toe ook in Baarle Nassau. Een overblijfsel van een woelige scheiding in 1830.
In sommige huizen loopt de grens dwars door de keuken, waardoor de voordeur in België ligt en de achterdeur in Nederland. Een merkwaardig fenomeen.
’s Middags lunchen we in Merksplas en na de middag leidt een gids ons rond over het prachtige domein van de Weldadigheidskolonie, beter gekend als de landlopers kolonie.

We vertrekken om 08.30 op het Dorpsplein en zijn terug om 18.30
Deelname kost 10 euro voor de leden van Glatbeke, de niet-leden betalen 15 euro.
Inbegrepen in de prijs is de bus en de gids, het middagmaal is voor eigen rekening.

Inschrijven is verplicht en kan tot 11 mei bij één van de bestuursleden.
Let op, je bent pas ingeschreven als jouw deelname betaald is.
BE43 9730 9085 6601 van Heemkring Glatbeke met vermelding van naam en adres.

Heemkring Glatbeke lanceert digitaal fotoarchief in 2019.

Naar aanleiding van ons 30 jarig bestaan gaat Heemkring Glatbeke vanaf 2019 digitaal.

Dit door het aanmaken van een "beeldbank" over Opglabbeek.

https://www.beeldbankglatbeke.be/cgi-bin/beeldbank.pl

Voor deze beeldbank zijn wij nog steeds op zoek naar oude foto's.

Wie er heeft, kan deze bij ons laten inscannen.

Nieuwe medewerkers zijn altijd welkom om deze klus te klaren.

Neem contact met ons op via deze webstek of glatbeke@hotmail.com

Oproep i.v.m. tentoonstelling einde Groote Oorlog '14-'18. Heemkring Glatbeke zoekt materiaal van "onze jongens aan het front"

Op 11 november vieren we ook in Opglabbeek het einde van WO I.

Om dit wat meer als andere jaren in de kijker te zetten gaat Heemkring Glatbeke een kleine tentoonstelling opzetten over de Opglabbeekse militaren die deelnamen aan deze oorlog.

We zoeken materiaal van "onze jongens aan het front" o.a. brieven, medailles, foto's enz.

Wie wat heeft van zijn grootvader, nonkel of neef en dit voor de tentoonstelling in bruikleen wil geven kan contact met ons opnemen.

Heemkring reconstrueert 90 jaar Weg naar Zwartberg

Het is dit jaar 90 jaar geleden dat de Weg naar Zwartberg (toen nog Nieuwstraat later Nieuwe weg) de officiële verbindingweg werd tussen Opglabbeek en Zwartberg-Genk. Deze weg groeide uit tot de belangrijkste handelsstraat van Opglabbeek. De Heemkring Glatbeke is bezig met een studie over deze straat.

Via het kadaster en het handelsregister hebben we een reconstructie kunnen maken van de handelszaken en bewoners uit deze straat. Om de teksten wat meer kleur te geven, zijn we op zoek naar foto's, affiches, reclamefolders enz. van de handelszaken van 1928 tot heden. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de verhalen van (voormalige)bewoners en handelaars uit deze straat. Wie zijn of haar verhaal wil doen of foto's, affiches en reclamefolders heeft, kan contact opnemen met een van de bestuursleden of mailen naar glatbeke@hotmail.com

Project Erfgoeddag 2018 thema: Gemeenteraadsverkiezingen.

Naar aanleiding van de komende Erfgoeddag op zondag 22 april met als thema 'Kiezen' is heemkring Glatbeke op zoek naar affiches, folders en promomateriaal van de vorige gemeenteraadsverkiezingen.

Project meisjeszangkoor De Karekieten.

We zijn op zoek naar oud-leden van het meisjeszangkoor De Karekieten.

Project Dorpsstraat.

Daar de Dorpstraat van Opglabbeek een andere naam krijgt in de gemeente Oudsbergen zijn wij begonnen met een project rond deze straat. 
 
De Dorpstraat was vooralleer het commerciële zwaartepunt zich verplaatste naar de Weg naar Zwartberg de belangrijkste handelsstraat in Opglabbeek. De Heemkring is bezig met een studie over deze straat. Via het kadaster en het kandelsregister hebben we een reconstructie kunnen maken van de handeszaken en bewoners uit deze straat. Om de tekst wat meer kleur te geven zijn we op zoek naar foto's van de handelszaken uit de jaren 30, '40, '50 en '60. We zijn ook zeer geïnteresseerd in de verhalen van de bewoners uit deze straat. 
 
 
Wie zijn of haar verhaal wil doen of foto's heeft kan contact opnemen met een van de bestuursleden of mailen naar glatbeke@hotmail.com
 
 
 

Project verenigingsvlaggen en vaandels.

De vlag of het vaandel is het pronkstuk van een vereniging. Het duidt hun identiteit aan en toont hun verbondenheid met een groter geheel zoals bijvoorbeeld de Boerenbond, KSA, enz.

Bent u in het bezit van een vlag of vaandel neem dan contact op met een van onze bestuursleden of stuur een bericht naar glatbeke@hotmail.com

Project vereningsarchieven. Oproep naar verenigingen.

Als je niet weten waarheen met je archief door plaatsgebrek of omdat je vereniging stopt dan is het archief van Heemkring Glatbeke de plaats om het te deponeren.

Wij houden het "verleden van Opglabbeek bij" voor het nageslacht.

Voor meer info neem contact met ons op.

 

Oproep naar vrijwilligers

Heemkring Glatbeke is nog steeds op zoek naar vrijwilligers.

Om nieuwe impulsen te geven aan de werking van onze kring zijn we steeds op zoek naar geïnteresseerden die hun vrije tijd op een nuttige, zinvolle manier willen besteden.

Dit door o.a.:

1. Mee te helpen met het uitbouwen en inventariseren van ons archief- en documentatiecentrum.

2. inscannen en beschrijven van foto's voor onze beeldbank.

3. Het uitwerken en opzetten van tentoonstellingen.

4. Artikels schrijven voor ons tijdschrift. 

Voor meer info neem contact met ons op.